آشنایی با آزیتا ساعیان

در مراسم چهار شنبه سوری بود که “آزیتا ساعیان” را دیدم. از آنجایی که سالها برنامه تلویزیونی او را می دیدم و به او اعتماد داشتم نزد او رفتم و از مشکلات شخصی ام گفتم. برقی در چشمانش زد و بالافاصله پیشنهاد کارگاه آموزشی اش را داد و تاکید کرد که بسیار برای من مناسب است. درخواست کردم که با او عکس بگیرم اما گفت اول باید ثبت نام کنی. چند دختری هم که برای او تبلیغ می کردند تاکید کردند که پس از کارگاه فرد دیگری خواهی شد. پس از کارگاه فرد دیگری شدم و فهمیدم که تنها برای سود شخصی خود مرا تشویق به شرکت در کارگاهی کرد که هیچ ربطی به من نداشت به همین دلیل از او شکایت کردم. پس از ثبت نام آزیتا ساعیان با لبخندی که تا پس از کارگاه و درخواستی برای ثبت نامی دیگر اثری از آن نبود، با من عکس گرفت. انگار که وظیفه هر کسی است که برای یاد گیری هیچ، مخلص و قدردان او باشد.

کارگاه چه بود

یک سالن اجتماعات یک هتل را به مدت سه روز اجاره کرده بود و مطالبی همانند کتابهای افزایش اعتماد به نفس را در آنجا روخوانی می کرد. پس از آن شما را قهرمان خطاب می کند تا احساس کنید که از آن جلسات تاثیری گرفته اید. دوره مقدماتی هشتصد دلار، دوره پیشرفته هزاردلار، دوره سفرقهرمان سه هزارو پانصد دلار، دوره آموزش مربی گری هزارو پانصد دلار دوره رهبری ششصد دلاررا برای شما درنظر گرفته است. فراموش نشود که این هزینه ها با کلی منت و تخفیف ارایه می شود. کسانی را می شناسم که تمامی این دوره ها راگذرانده اند، یعنی همه این هزینه ها را کرده اند ولی از یک تصمیم گیری کوچک عاجزند. برای دوره های اولیه مانند مقدماتی و پیشرفته بابت هزینه ای که پرداخت می کنید در کارگاه حضور دارید. اما در دوره های بالاتر، دوره های پایین تر را اداره می کنید. مثلا میزها را جابجا می کنید و از افراد جدید ثبت نام بعمل آورد. در حقیقت باید برای آزیتا ساعیان حمالی کرد و برای این حمالی ها هزینه هم داد تا دوره های رشد به اتمام برسد.

azita sayan

azita sayan آزیتا ساعیان


مشکلات کارگاه

در هنگام ثبت نام با گرفتن امضا تاکید می شود که هزینه پرداخت شده به هیچ وجه برگردانده نمی شود حتی اگر ثانیه ای پس از ثبت نام باشد. مگر نه این است که هر چقدر کیفیت خدمات بیشتر باشد تعهد بیشتری به بازگشت پول در صورت نارضایتی متقاضیان می گردد. به نظر می آید در دوره هایی که برای عشق ورزیدن، شناخت روح و روان انسانی و رشد است، عشق آزیتا ساعیان به پول از همه چیز دیگر مهم تر است.

 جلسات کارگاه همانند یک مراسم سخنرانی است که آزیتا ساعیان بر روی سکویی که برای خود ساخته رفته و مطالبی را از روی نوشته ها می خواند تا دیگران آن را دنبال کنند. او در ارتباط مستقیم با حاضران نیست. در حقیقت هر یک شرکت کننده که بیشتر می شود، تنها یک صندلی برای او اضافه خواهد شد. حضور دو نفر یا دویست نفر برای آزیتا ساعیان فرقی ندارد. تنها چند نفری که از دوره های قبلی اند و خود نیز به گرفتاری های روحی و روانی شدیدی مبتلا هستند به شرکت کنندگان کمک می کنند تا مطالب تفهیم شود. تنها تقسیم بندی ایجاد شده در کارگاه ها بر مبنای جنسیت است. شرکت کنندگان همه با هم یک مطلب را دنبال می کنند. مثلا کسی که همسرش به او خیانت کرده و کسی که به پدرش تجاوز کرده در کنار هم نشسته اند تا مثلا آموزش ببینند.

 هنگام ثبت نام در هر دوره ای تاکید می شود که با اتمام این دوره نهایت رضایت را در زندگی خواهید داشت. اما با پایان دوره همین وعده ها برای ثبت نامی دیگر و گرفتن پولی دیگر شروع می شود. وعده هایی که به نظر می رسد در یک چرخه معیوب همواره تکرار می شوند.

 آزیتا ساعیان برای ثبت نام کارگاه های خود به هر روشی متوسل می شود. جاذبه های جنسی از مهم ترین آنها است. وعده صحبت از سکس در دوره بعدی و تاکید بر این که در جامعه در باره آن صحبت نمی شود، نمونه ای از آن است. البته همان چند کلمه ای که در باره سکس صحبت کرد با توجه به شرایط او برای من چندش آور بود. همچنین رقص با دختران و هم آغوشی با آنان در پایان دوره و درست قبل از ثبت نام برای دوره بعدی عاملی برای تشویق جهت شرکت در دوره بعدی است. عملی که بدون شک برای متاهلین می تواند درد سر ساز باشد. شخصا نمونه ای را در این مورد به خاطر دارم که باعث تنش و ناراحتی زندگی خانواده ای شد.

 ادعا می شود که این دوره ها راهی برای رشد هستند و کسانی که در آن شرکت کرده اند به موفقیت های بزرگی دست یافته اند. ابتدا باید پرسید که هنگامی که گروهی را به سفری می برند آیا آنان می خواستند که به آنجا و آن مقصد بروند؟ هدف این دوره ها ثبت نام افراد در دوره های متمادی برای دریافت پول است. همچنین باید سوال کرد که در این راه چند نفر صدمه دیده اند. به عنوان مثال در کارگاه مقدماتی بیست و یک نفر شرکت کردند و از این تعداد تنها چهار نفر در دوره پیشرفته ثبت نام کردند. یعنی بیشتر از هشتاد درصد شرکت کنندگان نخواسته اند که دوره ها را ادامه دهند. بعضی خواسته اند که این تجربه تلخ را فراموش کنند و بعضی هم از آزیتا ساعیان شکایت کرده اند.

“azita sayan”

#آزیتا_ساعیان #azita_sayan